Loading: 0%

“Hạnh phúc là được phục vụ và cống hiến” một người sinh ra đều có sứ mệnh có lý tưởng hoài bão của mình và kiên định trên con đường mình đã chọn đó. Lý tưởng sẽ dẫn đường cho chúng ta vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh, hạnh phúc là sống và cống hiến. Sống là thiêng liêng và cống hiến là trường tồn. Chúng ta cùng nhau làm việc bằng tất cả tình yêu, trái tim và tấm lòng.

TS Nguyễn Đức Thọ

CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2030

1

60%

Độ nhận biết đầu tiên: 60% (trong nhóm khách hàng mục tiêu)

2

15.000 tỷ đồng

Giá trị vốn hoá: 15.000 tỷ đồng

3

Tập Đoàn Lớn Mạnh

Các lĩnh vực Giáo dục, Bất động sản, Du lịch, Thực phẩm, Hàng không

4

Mức độ an toàn

Đảm bảo mức độ an toàn, sức khoẻ, môi trường, luật pháp

5

Nhà tuyển dụng

Xếp hạng một trong các nhà tuyển dụng hấp dẫn hàng đầu Việt Nam