Lĩnh vực Đào tạo

Các khóa đào tạo do Ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông và Du lịch An Tín là diễn giả, trainer chính, trực tiếp chủ trì và đứng lớp.