AN TÍN - NƠI KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC


Đó chính là lý tưởng định hướng 12 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn đầu tư An Tín. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn luôn kiên định tới cùng với triết lý kinh doanh "tất cả vì khách hàng, tất cả hướng đến khách hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu".

Với tầm nhìn mục tiêu đến năm 2030, An Tín Group sẽ trở thành tập đoàn đầu tư đa ngành, đa quốc gia hàng đầu Việt Nam và Châu Á cùng sứ mệnh “Phụng sự khách hàng, phụng sự Tổ quốc và gắn kết bạn bè thế giới, góp phần kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, nâng cao các giá trị văn hóa Việt Nam, giao lưu với các nền văn hóa trên thế giới”.

Tiến sỹ NGUYỄN ĐỨC THỌ

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc An Tín Group

MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2030

1

60%

Độ nhận biết đầu tiên: 60% (trong nhóm khách hàng mục tiêu)

2

15.000 tỷ đồng

Giá trị vốn hoá: 15.000 tỷ đồng

3

Tập Đoàn Lớn Mạnh

Các lĩnh vực Giáo dục, Bất động sản, Du lịch, Thực phẩm, Hàng không

4

Mức độ an toàn

Đảm bảo mức độ an toàn, sức khoẻ, môi trường, luật pháp

5

Nhà tuyển dụng

Xếp hạng một trong các nhà tuyển dụng hấp dẫn hàng đầu Việt Nam