Lĩnh vực Công nghệ

  • Các giải pháp về hạ tầng hệ thống / hạ tầng mạng.
  • Các giải pháp quản lý kinh doanh bằng những phần mềm chuyên dụng.
  • Ứng dụng điện toán đám mây trong doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ tư vấn và xử lý các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực công nghệ.
  • Xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.