Lĩnh vực Đào tạo

An Tín Education là tổ chức tiên phong đào tạo & phát triển đội ngũ doanh nhân mới, giúp đội ngũ này nhanh chóng hội nhập với đội ngũ doanh nhân thế giới. 

Xây dựng An Tín Education là điểm đến với dịch vụ đào tạo và tư vấn mang tính ứng dụng chất lượng cao, có khả năng tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến để phát triển bền vững; là nơi đáp ứng yêu cầu cao cho các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng hiệu quả.

An Tín Education góp phần nâng cao giá trị chất lượng học vấn Việt Nam, phấn đấu trở thành người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; mang đến cho học viên sự trưởng thành về năng lực và phẩm chất, tạo ra lực lượng lao động trí thức, tài năng để có thể đối đầu với mọi thách thức, thích ứng với mọi thay đổi, đi đến thành công, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức kinh tế bằng những giải pháp tư vấn hiệu quả, góp phần làm phồn vinh đất nước và thúc đẩy tiến trình hội nhập của nền kinh tế tri thức.
Tầm nhìn

An Tín Education sẽ trở thành một Tập đoàn Giáo dục - Ðào tạo - Tư vấn có uy tín cao mang tầm cỡ quốc gia, vươn ra khu vực và quốc tế.
 

Tư tưởng cốt lõi và Phương châm hoạt động !
"Sáng tạo, nhạy bén và bản lĩnh"
"Chất lượng tiên phong, Tư duy toàn cầu"