HỆ SINH THÁI AN TÍN

Với niềm tin mãnh liệt vào đầu tư ở CON NGƯỜI là nền tảng cốt lõi tạo nên sự thịnh vượng. Tập đoàn An Tín thực hiện sứ mệnh của mình bằng phương châm đầu tư phục vụ nhu cầu  của con người, thúc đẩy và tạo tiền đề phát triển toàn diện. 

Chúng tôi đầu tư các hạng mục phục vụ đời sống con người theo các chiến lược định hướng rõ ràng, cụ thể len lõi vào đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thúc đẩy một cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho mọi người từ vật chất đến tinh thần và thể chất mà chúng tôi gọi đó là “Hành trình Hạnh phúc.

 

01. An Tín - Bất động sản 

 

02. An Tín - Education  (Mầm non Doremi, Trung tâm Anh văn Hội Việt Úc - VASA ...)

 

03. An Tín - Travel

 

04. An Tín - Airline

 

05. An Tín - Thực phẩm, Thương mại và Dịch vụ

 

06. An Tín - Xây dựng, vật liệu mới & công nghệ

 

07. An Tín - Y tế và sức khỏe

 

08. An Tín - Đầu tư chứng khoán, Tài chính & Kim hoàn

Hệ Sinh Thái An Tín