CÔNG NGHỆ - XÂY DỰNG - VẬT LIỆU MỚI


Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới.

 

Trong sản xuất, kinh doanh một công nghệ mới có thể mang đến nhiều cơ hội quan trọng, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, nhất là khi công nghệ đóng vai trò như một giải pháp. Khi tự động hóa thay thế người lao động bằng máy móc có thể làm trầm trọng thêm sự chênh lệch giữa lợi nhuận so với vốn đầu tư và lợi nhuận so với sức lao động. Mặt khác, tri thức sẽ là yếu tố quan trọng của sản xuất trong tương lai và làm phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt thành các mảng "kỹ năng thấp/lương thấp" và "kỹ năng cao/lương cao”.

 

Nhận thấy tầm quan trọng sự ảnh hưởng của Công nghệ vào cuộc sống con người, An Tin Group nắm bắt đi đầu xu hướng với các hạng mục đầu tư về công nghệ, khoa học kỹ thuật vào cuộc sống và kinh doanh nhằm mang lại những lợi ích tối ưu cho các Nhà đầu tư phát triển bền vững. Khi Công nghệ  phát triển, An Tín Group cũng phát triển cùng công nghệ đón đầu.

 

Hiện nay, An Tín Group đã đầu tư vào các app (ứng dụng) hiện đại đưa vào phục vụ đời sống con người, tham gia vào thị trường thương mại điện tử, số hóa doanh nghiệp trong quản trị và điều hành bằng các phần mềm, công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa nguồn lực lao đồng nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho Tập đoàn, hướng đến lĩnh vực trí tuệ thông minh nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (BIG DATA), đầu tư vào các nhóm ngành xây dựng và vật liệu mới cũng là xu hướng tất yếu đón đầu của Ban Lãnh đạo Tập đoàn An Tín và chủ tịch Nguyễn Đức Thọ.