Y TẾ - SỨC KHỎE


Lĩnh vực y tế sức khỏe, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã có chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết hợp tác nhằm thu hút vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo trình độ năng lực. Trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện một số mô hình cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng, vận hành theo hình thức xã hội hóa, hoạt động hiệu quả.

 

An Tín Group luôn đón đầu và nắm bắt xu hướng, tìm kiếm các thị trường và lĩnh vực tiềm năng thiết yếu để đảm bảo các khoản tiền của các Nhà đầu tư tin tưởng gửi vào An Tín luôn có hiệu quả và mang lại giá trị cao cho Tập đoàn, Khách hàng và các Nhà đầu tư. An Tín Group đang có nhiều dự án về y tế và sức khỏe như Chuỗi cửa hàng thuốc An Tin Pharmacy, hệ thống nhà thuốc nhượng quyền chất lượng bậc nhất Việt Nam, hay đầu tư và các lĩnh vực trang thiết bị y tế, thuốc, vácxin tiêm chủng là xu thế mà An Tín Group hiện không thể bỏ qua và đang đứng trong nhóm các Nhà Đầu tư đáng được quan tâm tại lĩnh vực nóng này.

 

An Tín Group luôn tìm các phương hướng đầu tư hợp lý nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các Nhà Đầu tư.