Văn Hóa Doanh Nghiệp


Chúng tôi hiểu rằng văn hoá doanh nghiệp là những giá trị được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của An Tín trong hơn 12 năm hình thành và phát triển, từ đó trở thành quy tắc, tập quán quen thuộc đi sâu vào hoạt động của An Tín đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục tiêu cuộc sống và công việc. Hành trình Hạnh phúc của An Tín không thể thiếu những trái tim nhiệt huyết, những tinh thần xông pha và năng nỗ. Văn hoá An Tín chính là đời sống tinh thần hạnh phúc, là trái tim của một cả Tập đoàn. Một trái tim khỏe, một tinh thần hăng hái vì công việc, vì cộng động và vì sự phát triển của chính mỗi CBNV tại An Tín đã góp sức tạo nên sự phát triển bền vững của cả Tập đoàn An Tín như hiện tại. Tại Tập đoàn An Tín, chúng tôi tôn vinh giá trị tinh thần và trái tim của Tập đoàn bằng cách xây dựng và tuân thủ các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp tồn tại bền vững gồm:

 


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

An Tín Group sẽ lớn mạnh và phát triển bền vững với tầm nhìn định hướng trở thành tập đoàn đầu tư và du lịch, giáo dục hàng đầu Việt Nam, vươn ra khu vực và Thế giới.

An Tín Group sẽ trở thành cộng đồng hiệp đồng hợp tác, cộng hưởng, chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ giá trị, chia sẻ hài hòa lợi ích. 

Toàn thể CBNV Tập đoàn An Tín cam kết và đồng lòng quyết tâm đưa con tàu An Tín lớn mạnh vững vàng ra biển lớn. 

 


TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn:
Trở thành tập đoàn đầu tư  hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và Thế giới

Sứ mệnh:
Phụng sự khách hàng, Phụng sự Tổ Quốc, Phụng sự nhân loại bằng việc kiến tạo sản phẩm, dịch vụ vượt trội, hướng đến hoàn hảo.

Slogan:
“Hành trình hạnh phúc - Happy Journey”

 

 


08 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đặt lên mình sứ mệnh Phụng sự khách hàng, Phụng sự Tổ Quốc, Phụng sự nhân loại bằng việc kiến tạo sản phẩm, dịch vụ vượt trội, hướng đến hoàn hảo.

Với 8 giá trị cốt lõi xuyên suốt hành trình đưa An Tín Group vươn tầm phát triển khu vực và thế giới

  1. Coi trọng đạo đức
  2. Hành xử chính trực
  3. Hướng đến khách hàng
  4. Đề cao hợp tác
  5. Quý trọng hiền tài
  6. Thực thi cam kết
  7. Khuyến khích sáng tạo
  8. Đề cao hợp tác

 

 


TRIẾT LÝ KINH DOANH

Phụng sự khách hàng, phụng sự Tổ quốc và gắn kết bạn bè thế giới, góp phần kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, nâng cao các giá trị văn hóa Việt Nam, giao lưu với các nền văn hóa trên thế giới.

Các nhà đầu tư, đến với An Tín Group, sẽ được tư vấn và hỗ trợ bằng sự quan tâm cao nhất, cầu thị nhất, nhiệt tình nhất, chất lượng cao nhất.