• AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 • AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

AN TÍN TRAVEL CẦN THƠ BÁO CÔNG, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 29/9/2016, công ty cổ phần truyền thông và du lịch An Tín – chi nhánh Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ dâng hương và báo công tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh, bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.