Để nối vòng tay lớn tối ngày 08/01/2022 dã diễn ra buổi Giao lưu với hội doanh nhân trẻ YBA tại hội sở của tập đoàn An Tín


Để nối vòng tay lớn tối ngày 08/01/2022 dã diễn ra buổi Giao lưu với hội doanh nhân trẻ YBA tại hội sở của tập đoàn An Tín
 

Bữa tiệc thân mật và chất lượng với sự góp mặt của

1/ Phó chủ tịch hội doanh nhân YBA Ông NGUYỄN TRI QUANG

2/ Chủ tịch tập đoàn AJ 'INVEST Ông JASON HO CHO

3/ Chủ tịch tập đoàn An Tín TS. NGUYỄN ĐỨC THỌ