Nhân dịp lễ Noel TS.Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Tập đoàn An Tín đã đến thăm và Chúc mừng Giáng sinh các Cha chánh xứ


Nhân dịp lễ Noel TS.Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Tập đoàn An Tín đã đến thăm và Chúc mừng Giáng sinh các Cha chánh xứ,

1: Cha Phạm Văn Thới, Giáo xứ Thuận Phát Quận 7;

2: Cha Phạm Văn Trường, Giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức;

3: Cha Y Phan, Cha Pham Cao Đích dòng Đức Mẹ Cứu Chuộc.