TOẠ ĐÀM  : PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC AN TÍN PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP TOÀN CẦU


 

 

Thành phố chúng ta nới riêng, cả nươc nói chung đang bước vào thời kỳ “ bình thường mới”.

Bình thường mới sau gần 5 tháng gần như phong tỏa, tê liệt.

An Tín là tập đoàn chưa cực lớn nhưng đang phát triển, chưa cực giàu nhưng uy tín, trách nhiệm và nghĩa tình, đặc biệt An Tín thông minh, sáng tạo.

 

     

    

 

An Tín cũng như bao nhiêu cty khác cũng khó khăn, nhưng An Tín vẫn tồn tại, phát triển và tạo cho mình cơ hội phát triển bền vững Học tập sự  thành công của những tập đoàn nước ngoài về cung ứng nguồn nhân lực, An Tín xây dựng chiến lược cung ứng nguồn nhân lực An Tín: Hệ thông tuyển dụng trực tuyến.

Hệ sinh thái giáo dục là thành phần quan trọng và chiến lược của tập đoàn An Tín.