AN TÍN GROUP TÍCH CỰC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ


Trong bối cảnh quốc tế thay đổi sâu sắc và toàn diện, kèm theo tác động của đại dịch COVID-19, với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ số, với thực tiễn tiềm lực kinh tế, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp. An Tín cũng không ngoại lệ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới đã đề cập đến thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp, phát triển và áp dụng kỹ thuật số đem lại một số lợi ích như: Thúc đẩy hoạt động phổ biến và ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sử dụng nguồn lực; giảm chi phí sản xuất, kích cầu tiêu dùng và đầu tư; thúc đẩy thương mại quốc tế, giảm chi phí giao dịch; tạo nền tảng cho các nước đang phát triển bắt kịp các nước phát triển bằng việc nâng cao năng suất theo phương thức “nhảy cóc”; thúc đẩy tiếp cận thị trường; giảm sự mất cân đối thông tin giữa người mua và nhà cung cấp, giảm chi phí môi giới…

Chuyển đổi số là công cuộc có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam

Hiện nay, đại dịch COVID-19 xuất hiện đã khiến doanh nghiệp buộc phải nỗ lực thích ứng với công nghệ số. Áp dụng công nghệ số làm cho doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thông tin để vững tin trong việc ra quyết định; nâng cao hiệu quả phối hợp trong sản xuất kinh doanh; giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ kinh doanh với các đối tác và có cơ hội hoà vào mạng lưới sản xuất kinh doanh không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và trên thế giới… Điều này sẽ giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn trong sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Công nghệ số chính là giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch

Nhận thức được vai trò quan trọng của chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp nói riêng, Tập đoàn An Tín tích cực thực hiện công cuộc chuyển đổi số theo định hướng đã đề ra. An Tín đang trong quá trình minh bạch cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đưa công nghệ vào thành một trong những lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng. Song song đó, chúng tôi cũng lên kế hoạch xây dựng sàn thương mại điện tử và chuỗi siêu thị An Tín Mart ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhằm phục vụ khách hàng chu đáo, đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng cao người tiêu dùng.

Sàn thương mại điện tử và chuỗi siêu thị An Tín Mart sắp được ra mắt, ứng dụng công nghệ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ khách hàng chu đáo

Bên cạnh đó, thấu hiểu được những khó khăn, hạn chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp Startup trong việc chuyển đổi số, Tập đoàn An Tín cũng nêu ra ý tưởng hỗ trợ các doanh nghiệp này có cơ hội kết nối với nhau và với các nhà đầu tư nhằm cùng nhau phát triển.

Trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật…), chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới - kinh tế số, xã hội số, Chính phủ điện tử. Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam phát triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước phát triển cũng chỉ mới bắt đầu quá trình chuyển đổi số. Đây vừa là mục tiêu, vừa là thách thức cho công cuộc chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tin bài tổng hợp: BBT