QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP


1. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA AN TÍN GROUP

CBNV có trách nhiệm tuân thủ pháp luật các quy định và tiêu chuẩn của ngành, các quốc tế; các quy định nội bộ của An Tín Group và các tiêu chuẩn đạo đức phổ biến khác của xã hội nhằm hướng đến sự hoàn thiện bản thân .

 

2. XÂY DỤNG MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC TÔN TRỌNG VÀ ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG

CBNV làm việc trong môi trường cởi mở, an toàn, không phân biệt đối xử. An Tin Group yêu cầu CBNV đối xử với đồng nghiệp công bằng và tôn trọng, nghiêm cấm hành vi chèn ép, quấy rối, xúc phạm đồng nghiệp hoặc sử dụng ngôn ngữ không phù hợp trong giao tiếp .

 

3. SỬ DỤNG THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ TÀI SẢN CỦA AN TÍN ĐÚNG MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ

CBNV phải sử dụng thời gian làm việc tối ưu, đúng mục đích và hiệu quả. CBNV phải có trách nhiệm giữ gìn , bảo quản và tiết kiệm khi sử dụng tài sản của Công ty .

 

4. KHÔNG LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN ĐỂ TƯ LỢI

CBNV không được lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, trục lợi hoặc đưa ra yêu sách với khách hàng .

 

5. ĐOÀN KẾT HỢP TÁC , GIÚP ĐỠ VÀ HỖ TRỢ LẪN NHAU

Tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ giữa các đơn vị, cá nhân trong hoạt động kinh doanh trên tinh thần vì mục tiêu lợi ích chung của Công ty. Không bàn luận các vấn đề nội bộ gây ảnh hưởng xấu đến Công ty hoặc các bất đồng với đồng nghiệp trên mạng xã hội, tại những nơi công cộng. Chúng ta cần làm việc chung với nhau bằng trọn trái tim và tâm hồn - Đó là sức mạnh to lớn góp chúng ta thành công .

 

6. QUẢN LÝ CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH

CBNV cần tránh xung đột lợi ích tác động đến việc ra quyết định. Khi xác định có xung đột lợi ích, phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và  giải quyết phù hợp, đảm bảo công khai và hiệu quả, đồng thời báo cáo cho các cấp quản lý .

 

7.  TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG

Luôn đồng hành với Khách hàng là triết lý, đạo đức kinh doanh mà Công ty duy trì và hướng đến trong suốt quá trình hình thành và phát triển. CBNV phải cung cấp các thông tin về sản phẩm dịch vụ kịp thời, dễ hiểu, rõ ràng và đầy đủ, tránh gây hiểu sai, hiểu lầm thực hiện đúng quy trình của Công ty, giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, thỏa đáng và thuận tiện cho Khách hàng .

Khách hàng là tối thượng, là mục đích để chúng ta phục vụ - chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất - Đó là tận tụy phục vụ khách hàng .

 

8. TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

CBNV cần hưởng ứng và tích cực tham gia vào các hoạt động Văn hóa, xã hội, Nhân đạo, Từ thiện và bảo vệ môi trường, Công ty cam kết bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cung ứng Sản phẩm dịch vụ .

 

9. MINH BẠCH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Minh bạch và bảo mật thông tin là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin trong các quan hệ của Công ty. Ghi chép chứng từ, hạch toán chính xác, không được làm sai lệch, giả mạo hoặc xuyên tạc các số liệu giao dịch . CBNV không được tiết lộ các thông tin ra bên ngoài gây bất lợi hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, của Khách hàng, của Đối tác .

 

10. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO

CBNV phải báo cáo các hành vi vi phạm, các hành vi đáng ngờ hoặc có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đến thương hiệu, uy tín và lợi ích của Công ty và Khách hàng thông qua các kênh báo cáo đã quy định .