Đà Lạt Tôi Yêu - Ca sỹ Huỳnh Lợi

Đà lạt ơi! Đà Lạt mến yêu ơi! Bao thân thương một lần ta tới.
Muôn sắc hoa rực màu trong nắng, hân hoan chào đón người qua.
Đà Lạt ơi! Đà Lạt mến yêu ơi! Đi bên em chiều nay trên phố.
Sương đã rơi, nhẹ vương trên áo. Tay trong tay, tình yêu không nói lên lời.