Dấu ấn Du lịch An Tín 2016

Năm 2017, An Tín Travel tròn ba tuổi. Với đời một con người, ba tuổi chỉ là chặng đường với những bước đi chập chững nhưng với An Tín Travel, ba năm qua qua, Công ty đã chứng tỏ những bước đi vững vàng với rất nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là mới ở đầu năm 2017, Công ty đã chứng tỏ những bước đi vững vàng với nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có giải thưởng Doanh nghiệp (DN) Hội nhập và phát triển năm 2016.